Wat je moet weten over de WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) komt eraan. In 2020 gaat de nieuwe wetgeving gelden waarmee het verschil tussen een vaste baan en flexwerk kleiner moet worden. Flexwerk blijft mogelijk, maar wordt wel duurder omdat werkgevers meer premie moeten betalen voor deze contractvorm dan voor vaste contracten. Ontslag wordt iets eenvoudiger en ook wat goedkoper. Het kabinet hoopt zo werkgevers te verleiden om werknemers een vast contract te geven.

WAB in customer service

In de klantcontactbranche werken we veel met oproepkrachten om te zorgen dat we flexibel kunnen zijn en daar gaat deze nieuwe wet impact op hebben. Hoe deze impact er exact uitziet is nog niet bekend en roept veel vragen op. Op 17 september hielden wij daarom een Learn & Go, een interactieve en kleinschalige sessie waarin we onze branchegenoten hebben bijgepraat over de WAB.

In een ochtend- en middagsesssie hebben we, onder leiding van Henriëtte Dekker en Carlijn Schreuder, beide arbeidsrecht advocaat van DVAN Advocaten, met een diverse groep deelnemers met verschillende vragen in twee uur gesproken over de volgende vraagstukken:

  • Ketenregeling
  • Oproepovereenkomst
  • Payroll
  • Transitievergoeding
  • Ontslagrecht
  • Premiedifferentiatie WW

Ketenregeling

Er kunnen maximaal 3 arbeidsovereenkomsten in een periode van 3 jaar (nu 2 jaar) met een tussenliggende periode van 6 maanden aangeboden worden.

Oproepovereenkomst

Oproepkrachten krijgen meer rechten. Het opzegtermijn van een maand wordt 4 dagen. Opzegtermijn van de werkgever blijft 1 maand. Ook de oproep van medewerkers dienst ten minste vier dagen van te voren schriftelijk of elektronisch te zijn, anders is de oproepkracht niet verplicht gehoor te geven.

Payroll

De payroll werknemer krijgt recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers van de opdrachtgever.

Transitievergoeding

Is nu direct verschuldigd vanaf datum indiensttreding, ook proeftijd/uitzendovereenkomst. Aantal jaren in dienst heeft geen invloed meer op de hoogte van de vergoeding. In alle gevallen ⅓ maandsalaris per dienstjaar.

Ontslagrecht

Wanneer een zodanige combinatie van omstandigheden uit twee of meer van de gronden bestaat, is het redelijk dat van de werkgever niet verlangd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

Premiedifferentiatie

Werkgevers betalen in 2020 minder WW-premie voor mensen in vaste dienst en meer voor flexwerkers. De premie voor werknemers in vaste dienst bedraagt naar verwachting 2,94% en voor flexwerkers is dat 7,94%.

De werkgevers betalen een gemiddelde WW-premie over het aantal werknemers in vaste dienst en flexwerkers. Hebben ze veel mensen in vaste dienst, dan ligt de gemiddelde premie die ze betalen dichter bij de lage premie. Hebben ze veel flexwerkers, dan betalen ze een gemiddeld hogere premie. Voor alle werkgevers samen komt de gemiddeld betaalde premie op 4,16% uit. De definitieve premies voor 2020 worden naar verwachting tussen half november en begin december bekend gemaakt.

Verwacht je meer flexibiliteit nodig te hebben in jouw klantenservice-organisatie door de WAB? Neem dan contact met ons op via: inspiratie@vanadgroup.com

Recente nieuwsberichten

Wil jij weten hoe je klantcontact waardevoller maakt?

Laat ons meedenken in jouw vraagstuk.

Kom jij het Engage team versterken?

We kunnen niet wachten je te ontmoeten!