Meldingsformulier beveiligingsincident / datalek

Achtergrondinformatie melden beveiligingsincidenten en vermoedelijke datalekken

Engage hecht veel waarde aan de zorgvuldige omgang; de beschikbaarheid en integriteit van informatie. Ons beleid is erop gericht om te allen tijde de juiste technologische en organisatorische maatregelen getroffen te hebben teneinde de betrouwbaarheid van informatiesystemen en informatie te waarborgen.

Toch kan er zich een situatie voordoen waarbij er (een vermoeden van) een inbreuk op de beveiliging voordoet, die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde bekendmaking van of ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.

Mogelijk valt het beveiligingsincident zelfs onder de categorie “datalek”.  Dan hebben wij (eventueel in samenspraak met onze opdrachtgevers) een meldplicht. Deze meldplicht houdt in dat een organisatie als Verantwoordelijke direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een ernstig datalek zich heeft voorgedaan. In bepaalde gevallen moet het datalek ook aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt) worden gemeld.

Een melding van een beveiligingsincident (inclusief melding mogelijk datalek) wordt door ons zeer op prijs gesteld. Dit meldformulier is bedoeld voor relaties, klanten, medewerkers, leveranciers en andere derden om melding te doen van een beveiligingsincident of vermoedelijk datalek met gegevens die door of namens Engage worden verwerkt. Indien nodig voeren wij, aan de hand van de door u verstrekte informatie, de vereiste verbetermaatregelen uit (inclusief de beoordeling of hier sprake is van een datalek en wij meldplichtig zijn). Uiteraard ontvangt u feedback van ons op uw melding.

Na ontvangst van de melding ontvangt u een bevestiging van de Security Incident Manager

Wil jij weten hoe je klantcontact waardevoller maakt?

Laat ons meedenken in jouw vraagstuk.

Kom jij het Engage team versterken?

We kunnen niet wachten je te ontmoeten!